ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

«ος αν τα ονόματα ειδή, είσεται και τα πράγματα»
(«αυτός ο οποίος θα γνωρίσει-καταφέρνει να γνωρίζει τα ονόματα-την ορθότητα των ονομάτων-το αληθινό περιεχόμενο των όν-ομάτων, θα γνωρίσει-θα είναι σε θέση να αντιληφθεί-επιγνώσει και τα πράγματα-την αληθινή ρίζα-πηγή αίτιο-σκοπό της φύσεως των πραγμάτων-δηλαδή της αληθινής πραγματικότητος που τα δημιούργησε και τον σκοπό σκοπιμότητα που αυτά υπηρετούν) [πλάτωνος κρατύλος-περί ονομάτων] ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ
Ου πάντα τοις πάσι ρητά.

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Το γράμμα… Τ (ΤΑΥ)

Το γράμμα… Τ (ΤΑΥ)
Το γράμμα Τ… σημαίνει την Τ = Στερέωση και ως γήινο άφωνο που είναι, μας παραπέμπει με την οριζόντια γραμμή του, στο επίπεδο της Γαίας. Άρα όλη η ουσία της δυνάμεως που το διέπει, δρα κάτω από την επιφάνεια της Γαίας. Λόγω όμως της συμπυκνώσεως του γαιώδους υλικού, αυτή η δύναμη στερεώνεται.

Το γράμμα… Υ (ΥΨΙΛΟΝ)

Το γράμμα… Υ (ΥΨΙΛΟΝ)
Το γράμμα Υ… με το σχήμα του είναι σαν
ένα χωνί… εκφράζει Υ = την συμπύκνωση,
την συγκέντρωση των ενεργειών, καθώς
μας βεβαιώνει την κωδική του σημασία.
Το γράμμα Η… είναι δύο Ι (ιώτα) ενωμένα (Ι+Ι), όπου σε αυτήν την περίπτωση
παίρνουμε την εξής πληροφορία…
αφού το Ι σημαίνει μικρή ποσότητα
δυνάμεως-ακτινοβολίας… η οποία
απαύστως τροφοδοτεί, όταν αυτή η ποσότητα είναι μεγάλη τότε γίνεται ορατή, δηλαδή… φανερώνεται.